Politica de confidențialitate si Politica de cookie-uri

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC Api Biomania SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.universbio.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.universbio.ro, dispozitive de tip laptop, smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale,  Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.universbio.ro .

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Universbio administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor de pe www.universbio.ro.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

SC Api Biomania SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. Administrarea, îmbunătățirea și realizarea produselor și serviciilor furnizate de site-ul www.universbio.ro
 2. Activități comerciale de vânzări, produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare, vânzări de produse pe website-ul www.universbio.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor www.universbio.ro, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare ale comportamentului consumatorului și  a vânzărilor de produse.
 4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.universbio.ro), înlocuiri de produse.
 5. Efectuarea de statistici interne
 6. Api Biomania SRL va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate, S.C. Api Biomania S.R.L va transforma datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenta a societății. S.C. Api Biomania S.R.L. garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere.
 7. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.universbio.ro:
  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail,IP , informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.universbio.ro , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.
 2. Pentru activități comerciale de vânzări de produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.universbio.ro , administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), cod numeric personal, e-mail, IP, telefon, adrese de livrare.
 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor www.universbio.ro, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
  – nume și prenume, telefon, e-mail, adresa(domiciliu/reședința),IP,  obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, SC Api Biomania SRL prelucrează date constând în codul numeric personal pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/ promoției/ aplicației/ jocului la care participă.
 4. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de www.universbio.ro, îmbunătățirea calității serviciilor:
 5. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

 

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC Api Biomania SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea SC Api Biomania SRL de a vă furniza respectivele produse și servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 1. Cui dezvăluim datele dumneavoastra cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Api Biomania SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 1. partenerilor contractuali ai SC Api Biomania SRL (cum este cazul companiilor cu care SC Api Biomania SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
 2. Terţii care au acces la aceste date sunt: companiile de livrare, procesatorii de plăti, serviciile de e-mail marketing, autoritățile publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și dumneavoastra ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces. Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie scoase din baza de date, ne puteţi indica oricând acest lucru prin email la office@universbio.ro sau la numărul de telefon: 0755049546

 Datele înregistrate de SC Api Biomania SRL  nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor Universbio!

        4.  Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 1. de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform legii;
 2. de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 3. de intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 4. de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 5. de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 6. de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către office@universbio.ro ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Str. Iuliu Maniu nr. 41 Brasov, cod postal 500091,  jud. Brasov,  sau la telefon 0755049546

 1. Prevederi speciale legate de minori

SC Api Biomania SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

SC Api Biomania SRLnu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de produse sau orice comunicații pe site-ul www.universbio.ro , ori participarea la concursuri sau campanii ale SC Universbio SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse și solicita și primi comunicații de la SC Api Biomania SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

 1. Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul activității de  post-vanzare, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea,SC Api Biomania SRLpoate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 1. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC Api Biomania SRL nu își asumă nicio responsabilitate.   

Vă semnalăm faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

 

Politica de cookie-uri

 1. Politica de utilizare Cookie-uri

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de SC Universbio SRL cu sediul social în Codlea, str.Carpati  nr34, cod poștal 505100, Jud. Brașov (denumită încontinuare Universbio).

 1. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prinsolicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

 

 1. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului intr-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Universbio pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor, de ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agreate care ne ajuta să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

 

 1. Ce Cookie-urifolosim?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

 

 1. Cookie-uri 3rd party

Cookie-urile folosite de universbio.ro (proprii sau de la terti) sunt: Google Analytics, Google Adwords, Facebook Login, Globessl, Pinterest, Profitshare, Twitter, Conectoo si altii.

 

 1. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site? vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
  1. Cookie-uri de performanță a site-ului;
  2. Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;
  3. Cookie-uri pentru geotargetting;
  4. Cookie-uri de înregistrare;
  5. Cookie-uri pentru publicitate;
  6. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

 

 1. Conțin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicit informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

 1. Ștergerea Cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare ale Cookie-urilor pot fi găsite în pagina de setări ale aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate genera probleme la anumite funcționalități ale paginii web.

 

 1. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al fucționării eficiente ale Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptat preferințelor și intereselor fiecărui utilizator.

 1. Refuzarea/dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
 2. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră evidențiate prin comportamentul de navigare.

 

 1. Exemple de întrebuințări ale cookie-urilor:
 1. Conținut de servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
 2. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
 3. Reținerea filtrelor de protecție asupra copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode,funcții de safe search).
 4. Limitarea frecvenței de difuzare ale reclamelor – limitarea numărului de afișări ale unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 5. Furnizarea de publicitate pentru utilizator.
 6. Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce conținut este vizualizat, modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website- etc). Website-urile derulează aceste analize ale utilizăriilor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficial userilor.

 

 1. Securitate/probleme legate de confidențialitate
 1. Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecință, nu se pot duplica și nu se pot replica pe alte rețele pentru se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
 2. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele si istoricul de navigare  utilizatorilor, atat pe un anume site cat si  pe  multe alte site-uri, cookieurile  fi folosite  ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt considerate de acest fap tsi mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse  cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
 3. În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare cookieurilor, perioada de valabilitate si ștergere automata după ce utilizatorul avizitat un anumit site.

 

 

 1. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
 1. Deoarece protecția identității este foarte valoroasa si reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații de la browser la website,  un atacator    intervine pe  parcursul de transmitere  datelor, iar informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
 2. Desi, foarte rar, acest lucru se poate intampla daca  browserul se conectează la server folosind o rețea  necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizată).
 3. Alte  atacuri bazate pe cookie  implica setări greșite ale cookieurilor pe servere.  Daca un website nu  solicita browserului sa  folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta  vulnerabilitate pentru  păcăli browserele și pentru a  trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile in  scopuri de a accesa   neautorizat anumite site-uri. Este foarte important  fiți atenți  in alegerea metodei celei  potrivite de protecție a informațiilor personale.

 

 1. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

 

Datorită flexibilitățiilor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

 

 1. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul cookieurilor:
 1. Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 2. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizaeaza computerul, puteți  seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 3. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 4. Instalați-vășiupdatati-vă constant aplicații antispyware.
 5. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului include detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.
 6. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat.
 7. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
 8. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.
 9. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de aaccepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.
 10. Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-urisă nu mai fie acceptate sau poți seta browserul  sa accepte cookie- de la un site anume. Dar, de exemplu,  daca nu ești inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa  comentarii.
 11. Toate browserele modern oferă posibilitatea de   setări ale cookie-urilor. Aceste setări se găsesc la   “optiuni”   meniul de “preferinte”  ale browserului .

 

 

 1. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor”  browserului pentru mai  multe detalii.
 1. Cookie settings  Internet Explorer
 2. Cookie settings  Firefox
 3. Cookie settings  Chrome
 4. Cookie settings

 

 1. Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți   site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

 1. Linkuri utile – Daca doriți  sa aflati mai multe informatii despre cookie- uri si  la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
  1. Microsoft Cookies guide
  2. All About Cookies
  3. http://www.youronlinechoices.com/ro

 

 

 

 

Realizat si intretinut de Eugen L. / Prografica Romania / Univers Bio © 2012